Strategisk Black Jack

Strategisk Black Jack är namnet som brukar användas på den form av Blackjack som spelas med endast en kortlek. Ett annat namn som förekommer internationellt är ”Single Deck Blackjack”. I vanlig klassisk Blackjack är det vanligt att använda 4-8 kortlekar, men i strategisk Blackjack används som sagt en enda kortlek. I övrigt följer reglerna klassisk Blackjack. Därför kommer den här artikeln fokusera på nyckelfrågan: Vad spelar det för roll om man använder en kortlek eller flera kortlekar?

Casinon med Blackjack

Denna list är inaktuell och kommer att uppdateras inom kort. När du spelar Blackjack med en kortlek är det 52 kort i spel. Ser du till exempel ett spader ess som ett uppvänt kort på bordet vet du att spader ess inte finns kvar bland de outdelade korten och att det bara finns maximalt 3 andra ess kvar i leken. Spelas Blackjack istället med 4 kortlekar blir allting mer komplicerat. Nu är det plötsligt 52*4 = 208 kort. Bland dessa kommer det till exempel finnas totalt 16 ess med 4 av varje färg. Alltså blir det svårare att göra förutsägelser om de kvarvarande korten. För att kunna fatta rätt beslut i Blackjack används grundläggande sannolikhetslära. Det vill säga att man tittar på antalet gynnsamma utfall i förhållande till antalet möjliga utfall. Att räkna på det blir mycket enklare om Blackjack spelas med en kortlek. I strategisk Blackjack med en kortlek är givarens fördel endast 0,17 %, förutsatt att du spelar optimalt. Med det menas att du som spelare följer den grundläggande strategin inom Blackjack för varje tänkbar beslutssituation. Fattar man mindre lyckade beslut som att ta ett kort när man borde stannat på 19 och dylikt kommer förstås givaren ha en betydligt större fördel än 0,17 %. Om inget förändras och Blackjack istället spelas med 2 kortlekar, ökar givarens fördel till 0,46 %. Med 4 kortlekar är givarens fördel 0,60 %. Skulle 8 kortlekar användas är fördelen 0,65 % och sedan börjar det plana ut. Faktum är att 8 kortlekar brukar vara det maximala som används på ett casino, eftersom fler kortlekar bara ger en marginell förändring till fördel för casinot.

Strategisk Black Jack är ett av de bästa casinospelen

När huset har en teoretisk fördel på ynka 0,17 % är det lätt att inse att att det är nästan omöjligt att hitta något bättre. För att vara helt ärlig skulle ett casino aldrig erbjuda spel som gav 0 % i fördel till dem. Trots allt kostar det pengar att driva ett casino och de måste ta en liten andel av de pengar som omsätts i de olika casinospelen. Ännu värre för dem hade det varit om de erbjudit spel där spelaren hade en teoretisk fördel. Då hade de riskerat att gå bankrutt på sikt. Jämför husets fördel i Blackjack med den fördel de har på till exempel spelautomater. På den typen av casinospelen är det inte ovanligt att huset har en fördel på flera procentenheter, ibland över 5 %. Vill du åtminstone i teorin ge dig själv goda möjligheter att vinna pengar är ”Single Deck Blackjack” ett av de absolut bästa valen.

Kan korträkning ge ännu större fördel?

Svaret är att korträkning till och med kan ge spelaren fördel över huset. Detta förutsätter dock att det görs med ett beprövat system och att det handlar om just Blackjack med en kortlek. Ju fler kortlekar som används, desto mindre effektivt blir det att räkna kort. Hela principen bygger nämligen på att följa de kort som spelats och därmed kunna göra förutsägelser om de kort som finns kvar bland de outdelade korten. Spelaren gynnas om det finns många höga kort (med värde 10 eller högre) i den kvarvarande leken. Givaren gynnas om det finns många låga kort kvar. En stor anledning till det är att givaren måste dra på 12-16 och får inte stanna före 17 enligt de vanliga reglerna. Kommer ett högt kort med värdet 10 blir givaren tjock. Ett lågt kort kan dock rädda givaren och bli kostsamt för en spelare. Trots allt kan spelaren faktiskt välja att stanna på hårda händer mellan 12-16, istället för att riskera ytterligare ett kort, men måste i så fall räddas av att givaren blir tjock. Ett vanligt system är Hi-Lo efter Högt-Lågt. Det fungerar enligt följande: När låga kort (2-6) spelas är det bra och räknas som +1. Höga kort som spelas (10, knekt, dam, kung eller ess) är dåligt och räknas som -1. Kort med värdet 7-9 anses som neutrala och räknas som 0, d v s de förändrar inte totalsumman. Som du kanske insett är det bättre ju högre totalsumman är i detta system. Klättrar det upp mot 4-5 eller högre är det ett tecken på att det finns en obalans i den kvarvarande leken med en större andel höga kort. Det är en signal om att det är läge att höja insatserna. Är räkningen negativ är det istället ett tecken på en obalans bland de kvarvarande korten som gynnar huset. En klok spelare står i så fall över några omgångar tills korten blandas om, alternativt går till ett annat spelbord.

Varför är enkla korträkningssystem bäst?

Eftersom de måste kunna användas i praktiken. Mer komplicerade system kan vara bättre i teorin, men ofta blir de väldigt svåra att hantera. Till och med ett enkelt system som Hi-Lo kräver hög koncentrationsförmåga. För att träna kan du blanda en kortlek och bläddra igenom den och hålla koll på räkningen. Ännu bättre är att som åskådare följa ett fullsatt Blackjack-bord och försöka räkna kort. Först när du byggt upp dina färdigheter till en lämplig nivå är du redo att ge det chansen i en verklig spelsituation. Det man kan tänka på i landbaserade casinon är att inte bli för uppenbar. Är man till exempel flera som samarbetar är det hög risk att casinots personal eller åtminstone deras kameror kommer fånga det. Förändrar man sina insatser väldigt mycket när man spelar Blackjack är det också en varningsklocka för casinot. För att undvika extra uppmärksamhet kan det vara klokt att köra med samma insats i varje omgång, men då blir också vinsten mindre. Lägg också märke till hur ofta korten blandas om. Blandas de efter varje omgång blir det hopplöst med korträkning. För att det ska fungera optimalt måste det vara djup penetration av leken, d v s att så hög procentandel av den som möjligt spelas igenom innan korten blandas.