Klassisk Black Jack

Klassisk Blackjack är en ständig favorit när svenskarna rankar sina bästa casinospel. Vad som gjort spelet så oerhört populärt är att huset har såpass liten fördel gentemot spelaren. Det förutsätter dock att man spelar med korrekt strategi. Spelet har funnits under lång tid och det finns gott om lättillgänglig information om hur man ökar sina chanser att vinna. Om du lär dig att bemästra klassisk Blackjack kommer du alltid ha ett bra alternativ när du är sugen på att spela casino.

Här kan du spela Klassisk Black Jack Online

Denna list är inaktuell och kommer att uppdateras inom kort.

Hur går klassisk Blackjack till?

Ibland kallas spelet även för 21 och det beror på att talet 21 är extremt betydelsefullt. Syftet är nämligen att antingen hamna på 21 eller så nära som möjligt, utan att gå över. Får man 22 eller över spricker man (också kallat att bli tjock), vilket innebär att man automatiskt förlorar. Spelet använder vanliga spelkort och det fungerar enligt följande:
  • Ess är värda antingen 1 eller 11 poäng.
  • Klädda kort (knektar, damer, kungar) är värda 10 poäng.
  • Övriga kort (2-10) är värda sitt siffervärde, d v s 7:or är till exempel värda 7 poäng.
En spelomgång inleds med att alla spelare får två kort. Om spelaren har turen att få ett kort med värdet 10 tillsammans med ett ess, är det en Blackjack som ger 1,5 gånger insatsen, förutsatt att inte givaren också har Blackjack. I så fall blir det insatsen tillbaka. Om det inte blivit Blackjack har spelaren valet att antingen ta fler kort eller stanna. Målet är som sagt att komma så nära 21 som möjligt utan att gå över. Går spelaren över 21 är det automatisk förlust. För givaren gäller något annorlunda regler. I klassisk Blackjack måste givaren stanna på 17 eller bättre och ta fler kort om de har 16 eller lägre. Blir det lika med spelaren innebär det ”push” och insatsen tillbaka.

Specialregler

Vanligtvis läggs insatsen innan given, men det finns också speciella tillfällen i klassisk Blackjack då spelaren har möjlighet att lägga en extra insats efter given och potentiellt öka sin vinst.
  • Dubbla. Får spelaren 7, 8, 9, 10 eller 11 på de två första korten ges möjlighet att dubbla. Det innebär att insatsen fördubblas och därefter ges endast ett till kort. I regel är det fördelaktigt att dubbla när givarens synliga kort visar till exempel 5 eller 6, d v s att det är stor chans att givaren blir tjock.
  • Splitta. Om spelaren får två kort med lika värde i grundgiven ges möjlighet att splitta. Då fördubblas insatsen och av den ursprungliga handen skapas två nya händer som spelas vidare som vanligt. Till exempel får man två 8:or och splittar får man en ny hand med 8 plus ett nytt kort och en annan ny hand med 8 plus ett nytt kort.

Strategi för att spela klassisk Blackjack

För varje beslutstillfälle finns det ett optimalt sätt att agera. Är man oerfaren är det bäst att använda en tabell som visar alla de vanliga situationerna och vad man ska göra för att ha högst sannolikhet att vinna pengar. På nätet kan du enkelt hitta en tabell över grundläggande strategi för Blackjack. Spelar man enligt den, har man en återbetalning på ungefär 99,5%. En sämre spelare som tar en del felbeslut (till exempel inte dubblar eller splittar när det är fördelaktigt) kan räkna med en lägre återbetalning på runt 97%. Alltså finns det mycket att vinna på att göra sin hemläxa och se till att casinot får ett så litet övertag som möjligt.

Korträkning i klassisk Blackjack

Genom historien finns det många tillfällen då korträkning använts för att skapa ett övertag mot casinot. Korträkning är omgärdat med viss mystik och ofta framställs det som om man måste vara ett geni för att ens kunna utnyttja metoden, åtminstone i filmer. Sanningen är att korträkning i Blackjack fungerar enligt en väldigt enkel princip. Vanligast är metoden ”Hi-Lo” som bygger på att mäta förhållandet mellan höga och låga kort i den del av kortleken som är kvar att dela ut. Inom klassiskt Blackjack är det nämligen en stor fördel för spelaren om andelen kvarvarande höga kort är större. Ett exempel på ett beprövat system är:
  • 10, klätt kort eller ess: -1
  • 7-9: 0
  • 2-6: 1
När kort man egentligen vill ha kvar i leken har spelats sänks alltså den sammanlagda poängsumman och när kort som man inte vill ha kvar spelas är det positivt och poängsumman höjs istället. Ju högre poängsumma, desto fler höga kort är kvar och desto större övertag har du mot huset. Till exempel skulle +5 vara en klar signal om att det är läge att höja insatsen, medan 0 eller negativt kan vara tecken på att det är dags att ta en paus eller leta sig till ett nytt Blackjack-bord. Om nu korträkning har en sådan enkel princip och ger klara fördelar, varför används det inte i större utsträckning? Ett problem med korträkning är att det kräver mycket träning. Många underskattar den snabbhet och höga koncentrationsnivå som är absolut nödvändig för att få rätt poängsumma. Ett trick för att öva upp sina färdigheter är att bläddra igenom en kortlek och hålla räkningen. Försök att komma ner i 30 sekunder eller lägre. Endast då är du redo att prova i ett riktigt landbaserat casino. Ytterligare ett problem och det kanske största problemet är att alla casinon hatar att förlora pengar och de har vidtagit åtgärder för att försvåra för korträknare. En av de enklaste motmetoderna är att använda flera kortlekar. Redan med två kortlekar får man halvera alla poängsummor i korträkningssystemet. Är det till exempel åtta kortlekar är det knappt värt att ens försöka, eftersom det knappt lär bli någon spelarfördel innan korten blandas om. När en omblandning sker får man nämligen börja om. Vill ett casino helt skydda sig mot korträkning kan de blanda om korten efter varje omgång. I mjukvara för Blackjack är det vanligt att korten slumpas för varje omgång och korträkning är i så fall värdelöst. Det är främst i live casino eller i ett riktigt landbaserat casino som det kan gå att ha viss framgång, åtminstone om man letar upp ett Blackjack-bord där de inte vidtagit en massa åtgärder för att försvåra korträkning.